مقامات صلیب سرخ در نیجریه می گویند در انفجار یک خط لوله نفت در لاگوس، پایتخت بازرگانی کشور، صدها تن کشته شده اند.

به گفته مقامات، انفجار بامداد امروز در یک محله پر جمعیت و زمانی روی داد که قربانیان ظاهرا از لوله، که دزدان آنرا در تاریکی شب سوراخ کرده بودند، نفت بیرون می کشیدند.

شمار دقیق تلفات معلوم نیست، اما شاهدان گزارش می دهند صدها جسد سوخته را دیده اند.

انفجار در خطوط لوله نفت، که اغلب تلفات بزرگی ببار می آورد، به یک مشکل تکراری در نیجریه تبدیل شده است.