در پی  دستگيری چند تن از مقامات ايرانی بوسيله نيروهای آمريکايی در عراق، که به گفته آقای جلال طالبانی رئيس جمهوری عراق بنا یه دعوت رسمی ايشان بوده است، و سپس آزاد شدن دو تن از آنها، دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اين وقايع را مورد بررسی قرار داد.