جيمز بران، چهرۀ معروف سبک های موزيکال متعدد و پدرخواندۀ موزيک سوُل، روز دوشنبه در شهر آتلانتای آمريکا در ۷۳ سالگی درگذشت.

جيمز بران که زندگی حرفه يی اش در صحنۀ موسيقی به مدت ۶ دهه ادامه داشت بخاطر ابتلا به سينه پهلو روز يکشنبه به بيمارستان برده شد و در حالی که دوست ديرينش، چارلز بابيت، در کنارش بود از دنيا رفت.

بران تأثيری بسزا بر موزيک مدرن گذاشت و شماری از هنرمندان از سال های ۱۹۸۰ تا امروز از کار او تفليد کرده اند.

يکی از محبوب ترين آهنگ های او کاری است به نام Say it loud - I’m black and I’m proud يا اين را با صدای بلند بگو... من سياهپوست هستم و مفتخر از آن... اين کار موزيکال در سال ۱۹۶۸ يک بيانيۀ تاريخی در مورد غرور نژادی در صحنۀ هنر بود... خود جيمز بران در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۳ گفت: "من به روشنی يادم ميآيد که ما خودمان را رنگين پوست ميخوانديم ولی بعد از آن آهنگ خودمان را سياهپوست خوانديم... آن آهنگ به مردم نشان داد که شعر و موسيقی و يک آهنگ ميتوانند جامعه را تغيير دهند.

البته نخستين آهنگ محبوب جيمز بران در سال ۱۹۵۶ و موسوم به Please please please بود.

بران در سال ۱۹۳۳ در ميانۀ فقر در شهر بارن وِل در کارولينای جنوبی متولد شد و مراقبت از او را بستگان و دوستان انجام دادند. او در پی دورۀ کودکی پردردسر خود يک زندگی شخصی پرتلاطم داشت و اتهامات سوء استفاده از مواد مخدر و الکل بر او وارد آمد. بران با پليس نيز برخورد پيدا کرد و بيش از ۲ سال را در زندان سپری کرد.

جيمز بران از سال های ۱۹۵۰ تا ميانۀ سال های ۱۹۷۰ بدون وقفه در اين سو و آن سوی آمريکا کنسرت اجرا کرد و لقب "پرکارترين مرد حرفۀ هنر" به او تعلق گرفت. کنسرت های او بخاطر پيچ و تاب هايش روی صحنه و بيهوش شدن مکرر و نقش زمين شدن در پايان کنسرت خاطره آفرين و تماشايی بود... جيمز بران موزيک را دگرگون کرد و حال از اين جهان خاکی رفته است...