بگفته پلیس عراق، امروز، در یک بمبگذاری انتحاری در یکی از  مراکز پلیس در۹۰ کیلومتری شمال شرقی بغداد دستکم هفت پلیس کشته و ۳۰تن زخمی شدند.

مقامات امنیتی میگویند، روز شنبه، جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی و نیروهای وفادار به المقتدی صدر، روحانی تند رو شیعه، در شهر عمدتأ شیعه نشین سامرا، به مرگ دستکم چهار پلیس  منجر شد.

 

نیروهای ارتش و مأموران پلیس در عراق بطور مرتب هدف شورشیان قرار میگیرند.