پرزیدنت بوش از آمريکائیانی که کريسمس را جشن می گیرند خواسته است راهی برای سپاس گزاری از اعضای نیروهای مسلح به خاطر خدمت به کشور پیدا کنند.

پرزيدنتبوش روز شنبه در پیام رادیوئی هفتگی خود، به اعضای ارتش اطمینان داد که علی رغم تغییرات آینده در دولت، ملت از سربازان خود حمایت خواهد کرد و در ماموريت آنها در عراق تغییری صورت نخواهد گرفت.

در این میان، در آمريکا میلیون ها نفر در حالی که آخرین تدارکات را برای برگزاری مراسم کریسمس در روز دوشنبه فراهم می آورند، فروشگاه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های ترن و بزرگراه ها را پر کرده اند. روزهای قبل از کریسمس، زمانی که مردم به منظور خرید هدایا برای عزیزان خود شتاب می‌کنند، همیشه از جمله شلوغترین و بزرگترین ایام خرید در سال بوده است.

اوائل هفته پیش، پرزیدنت بوش از آمريکائیان خواست برای نیرومند نگاهداشتن اقتصاد، بیشتر خرید کنند. در حالی که خرید ممکن است امسال آسانتر شده باشد، اما مسافرت احتمالا سخت تر است. مسافران هواپیماها در سراسر کشور پس از برف و بوران شدیدی که فرودگاه بین‌المللی دنور در کلورادو را نزدیک به سه روز بست، هنوز با تاخیر روبرو هستند.

رانندگان نیز در چندین منطقه خود را با هوای توفانی و افزایش قیمت های بنزین روبرو می بینند.