کره شمالی وآمريکا درجريان گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه اتمی پيونگ يانگ مواضع کاملا متفاوتی اتخاذ کرده اند. گفتگوهای شش جانبه به دنبال وقفه ای طولانی و تنها دو ماه پس از آزمايش اتمی کره شمالی، امروز، دوشنبه، در پکن از سرگرفته شد.

کيم کی گوان Kim Kye Gwan فرستاده کره شمالی با فهرستی متضمن درخواست های سختگيرانه ای در مقابل موافقت با خلع سلاح خود، در گفتگوهای روز دوشنبه شرکت کرد. آقای کيم خواستار آن شده است که پيش از هرگونه اقدام کره شمالی در جهت دست برداشتن از برنامه اتمی خود، يک نيروگاه اتمی غيرنظامی در اختيار پيونگ يانگ قرار گيرد و کليه تحريم های مالی اِعمال شده از سوی سازمان ملل متحد و آمريکا عليه کره شمالی لغو شود. آقای کيم افزود اگر خواست های کره شمالی انجام نشود، پيونگ يانگ دست به تقويت عامل بازدارنده اتمی خود خواهد زد.

کريستوفرهيل فرستاده آمريکا اظهار داشت جامعه بين المللی کره شمالی را به عنوان يک کشور اتمی نخواهد پذيرفت. آقای هيل همچنين خاطرنشان ساخت واشنگتن شکيبائی خود را در قبال امتناع کره شمالی از دست برداشتن از برنامه اتمی خود از دست می دهد.

وو داوی Wu Dawei فرستاده چين خواستار آن گرديد که هيات های مذاکره کننده اجرای قرارداد سپتامبر سال ۲۰۰۵ را مورد بحث قرار دهند. پيونگ يانگ طبق اين قرارداد متعهد شده است که در مقابل دريافت کمک و تضمين های امنيتی، برنامه سلاح های اتمی خود را برچيند.

آمريکا سال گذشته شرکت های مرتبط با کره شمالی را که آن ها را به انجام معاملات غيرمجاز پولی و جعل پول رايج از سوی پيونگ يانگ متهم کرده بود، مشمول تحريم های اقتصادی قرارداد.

واشنگتن موافقت کرده است که به موازات گفتگوهای جاری در پکن در جهت خلع سلاح کره شمالی، طی سلسله ديدارهای جداگانه ای موضوع تحريم های مالی را نيز مورد بحث قرار دهد.

آمريکا، کره شمالی، چين، کره جنوبی، ژاپن و روسيه ، شرکت کنندگان در گفتگوهای شش جانبه را تشکيل می دهند.