در پی ضبط املاک آقای امير حسين موحدی، روزنامه نگار و فعال سياسی و سخنگوی درونمرزی کميته بحران زندانيان سياسی، از سوی مقامات حکومت اسلامی ايران، وی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از وضعيت خودش و  تضييقات وارده سخن گفت.