غزه، و شهر رام‌الله در کرانه غربی، امروز صحنه تيراندازی های گروهی از افراد مسلّح وفادار به جناح های فلسطينی حماس و فتح به يکديگر بود.

بيمارستانها از مجروح شدن دست کم سی نفر در جريان اين تيرانداندازيها خبر داده‌اند، که به فاصله يک روز پس از آن رخ داد که جناح حماس، افراد مسلّح وابسته به جناح فتح را به تلاش برای ترور اسمعيل هنيّه نخست وزير فلسطينی حماس متهم کرد.

نيروهای وفادار به جناح فتح تحت رهبری محمود عباس رئيس حکومت خودمختار فلسطينی هرگونه درگيری در تيراندازيهای منجر به کشته شدن يک محافظ آقای هنيّه در نزديکی مرز با مصر را، که ديروز رخ داد ،تکذيب کرده است.

در تيراندازی های ديروز در گذرگاه مرزی نزديک مصر بيست نفر نيز مجروح شدند. آقای عباس از تيراندازيهای منجر به کشته شدن محافظ آقای هنيّه ابراز تاسف کرده است. تيراندازيهای ديروز پس از آن رخ داد که اسرائيل با بستن گذرگاه مرزی آقای هنيّه را، که از مصر با ميليونها دلار پول نقد راهی غزه بود، پشت مرز نگاه داشت.

اسرائيل قبلا گفته بود گذرگاه مرزی را بسته است تا مانع از آن شود که آقای هنيّه با پولهائی که در جريان سفر خود به کشورهای اسلامی جمع آوری کرده است به غزه بازگردد.

مقامات غربی ميگويند آقای هنيّه سی و پنج ميليون دلار پول همراه داشت. وسائل ارتباط جمعی گزارش ميدهند که وی پول ها را در مصر جا گذاشته است.