آقای عبدالعزيز حکيم نزديکترين رهبر سياسی عراق به جمهوری اسلامی است. تشکيلاتی که وی در صدر آن قرار دارد، مجلس اعلای عراق، چندماهی پس از شروع جنگ ايران و عراق و با پول جمهوری اسلامی و با حمايت آيت الله خمينی و نظارت سپاه پاسداران توسط  مرحوم محمد باقر حکيم (برادر آقای عبدالعزيز حکيم)  برپا شد.  نخستين دبير کل و  رئيس اين تشکيلات آقای محمود هاشمی شاهرودی بود که حالا رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی زا بر عهده دارد. بنابراين مجلس اعلای عراق يا شورای انقلاب يک تجمع ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی ايران است.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون ملاقات عبدالعزيز حکيم ابتدا با پرزيدنت بوش و سپس با  تونی بلر گفت که اين ملافات نشان دهنده پديدار شدن يک ديگرگونی در نحوه ديد و مواضع   مجلس اعلای عراق و آقای حکيم و ظهور وی به عنوان يک دولتمرد عراقی در کنار نيروهای کرد، سنی و سکولار در صحنه سياست عراق است. آمريکا و بريتانيا  به اين تحول دل بسته اند و اميدوارند تا بتوانند ميان اين گروه و جمهوری اسلامی ايران فاصله انداخته و رژيم اسلامی تهران را بيش از پيش در انزوا قرار دهند.