مقامات افغانستان گفتند در حمله يک بمب گذار انتحاری به مجتمع مسکونی حاکم ايالت هلمند چهار مامور پليس و دو غير نظامی کشته و هشت تن نيز زخمی شدند. آنها گفتند حاکم در زمان انفجار در مجتمع نبود.

در همين حال، نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در عمليات نظامی در ايالت خوست،  دست کم 4 تن از جمله يک دختر نوجوان را کشتند.

بر اساس يک بيانيه ارتش آمريکا نيروها يک مخفي‌گاه شورشيان مظنون در ايالت خوست را روز سه شنبه محاصره کردند، و وقتی افراد داخل مخفي‌گاه از تسليم شدن امتناع ورزيدند، نيروها وارد مخفيگاه شدند و بسوی آنها تير انداز ی کردند. در اين تير اندازی چهار نفر کشته شدند.