وزير امور خارجه آلمان، فرانک والتر اشتاين ماير، پس از سفر چهار روزه اش به خاورميانه برای گفتگو با مقامات بلند پايه امريکا وارد واشنگتن می شود.

وير امورخارجه آلمان روز جمعه هشتم دسامبر با همتای خود، کاندوليزا رايس درمورد مسائل خاورميانه بخصوص اوضاع عراق و لبنان گفتگو می کند.