سران کشورهای عضو پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) ناتو  در پايان اجلاس دو روزه خود در ريگا، پايتخت لتونی، وعده دادند علی رغم بالاگرفتن شورش نيروهای طالبان و القاعده درافغانستان و وجود اختلافات ميان اعضای ناتو بر سر چگونگی و محل استقرار نيروهای ناتو درافغانستان، ناتو  به ماموريت خود درافغانستان ادامه خواهد داد.

سران کشورهای عضو ناتو  اعلام کردند که نسبت به تامين نيرو، منابع و انعطاف پذيری مورد نياز برای تضمين موفقيت ماموريت ناتو در افغانستان، خود را متعهد می دانند.

ياپ دوهوپ شفر Jaap de Hoop Scheffer  دبيرکل ناتو می گويد چند کشور موافقت کرده اند که محدوديت های مربوط به نيروهای خود را برطرف سازند وبسياری ازکشورها نيز موافقت کرده اند که درشرايط اضطراری، نيروهای خود را در جنوب افغانستان مستقرسازند.

با اين حال يک مقام بلندپايه آمريکائی که جزو همراهان پرزيدنت بوش به سفر رفته است، به خبرگزاری فرانسه اظهار داشت رئيس جمهوری آمريکا خواستار آن است که کليه محدوديت های مربوط به نيروهای ناتو از ميان برداشته شود.