مقامات عراقی از پيدا شدن اجساد بيش از پنجاه نفر در بغداد خبر داده اند.

ارتش آمريکا نيز از کشف يک گور جمعی با بيست و هشت جسد در نزديکی شهر ناآرام بعقوبه در شمال بغداد خبر داده است.

 خشونتی ديگر موجب کشته شدن معاون اداره اماکن مذهبی سُنّی ها و سه محافظ او در شهر جنوبی بصره شد.

 ارتش آمريکا همچنين از کشته شدن يک سرباز آمريکائی در عمليات رزمی روز چهارشنبه در بغداد خبر داده است.

 آمريکا روز چهارشنبه گفت قريب دو هزار سرباز را از شمال عراق به بغداد می برد تا به بهبود امنيت در آنجا کمک کنند. مقامات ميگويند بعضی از اين سربازان جايگزين سربازانی خواهند شد که قرار بوده است عراق را ترک کنند.