شورای امنيت روزسه شنبه به درخواست اخير نوری المالکی نخست وزيرعراق، ماموريت نيروهای چند مليتی را تمديد کرد.

 

جان بولتون سفيرآمريکا درسازمان ملل متحد اظهارداشت تمديد ماموريت اين نيروها، بيانگر تصميم وعزم راسخ جامعه بين المللی درمورد همکاری با دولت عراق است. آقای بولتون افزود شورای امنيت درآستانه ديدارهفته جاری پرزيدنت بوش و آقای المالکی دراردن، اقدامی مقتضی به عمل آورد.

 

درهمين حال بيش از۱۰ نفردرخشونت های روز سه شنبه درعراق جان خود را ازدست دادند وجسد ده ها نفرکشف گرديد.

 

ازسوی ديگر، ارتش آمريکا اعلام داشت نيروهای ائتلاف درعراق درجريان برخوردی با شورشيان درشهر رمادی  پنج دختر را کشتند.

 

به گفته ارتش آمريکا، نيروهای ائتلاف روز سه شنبه هنگام مبادله آتش با شورشيان، خانه ای را که شورشيان به عنوان پوشش وحفاظ مورد استفاده قرارداده بودند، با گلوله های تانک هدف گرفتند. نيروهای ائتلاف درپايان کارزار اين خانه را مورد بازرسی قراردادند وجسد يک مرد وپنج دختر را کشف کردند. سن دختران متفاوت بود وازکودک تا نوجوان بين آن ها ديده می شد.

ارتش آمريکا مرگ دختران را يک يادآوری فاجعه بار ناميد که عمليات شورشيان بر زندگی تمامی شهروندان عراق تاثير می گذارد.