منابع نظامی هند روز شنبه امروز اعلام کردند که   در جريان يک درگيری مسلحانه سخت روز جمعه در کشمير هند، چهار سرباز هندی و دو ستيزه‌جوی اسلامگرای کشميری کشته شدند.

درگيری هنگامی آغاز شد که سربازان به مخفي‌گاه شورشيان اسلامگرا در يک دهکده جنوبی به نام نلدورا حمله کردند.

يک سخنگوی دولت هند گفت ارتش در باره محل اين مخفيگاه اطلاع دريافت کرده بود.

بيشتر از ده گروه ستيزه‌جوی اسلامگرا از سال 1989 به نبرد برای استقلال کشمير يا ادغام آن در پاکستان، مشغول هستند. ده ها هزار تن کنون در اين نبرد کشته شده‌اند.