مقامات عراق ميگويند حملات شورشيان و خشونت های فرقه ای يکصد نفر ديگر را روز چهارشنبه در سراسر عراق، به هلاکت رساندند.

آنها ميگويند روزچهارشنبه ٥٩ جسد را در بغداد کشف کرده اند. انفجاربمبی در کنار جاده نيز هفت تن از مقامات امنيتی عراق را درجنوب بغداد به هلاکت رسانيد.

سازمان ملل متحد اين رقم را رکورد جديدی ازتلفات غيرنظاميان که عمدتا ازمنازعات فرقه ای ناشی می شود، دانسته است.

و ارتش آمريکا ميگويد سه نفر از سپاه تفنگداران آمريکا در اثر زخمهائي که در نبرد با دشمن در استان الانبار بردشه بودند، جان سپردند.

 همچنين روز چهارشنبه گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد حکايت ازآن داشت که در ماه اکتبر بيش از ٣٧٠٠ غيرنظامی جان خود را درعراق از دست دادند. از زمان آغازجنگ درعراق درسال ٢٠٠٣ ، اين بالاترين ميزان تلفات ماهانه درعراق به شمارمی رود. اين گزارش، به ارقام وزارت بهداری عراق استناد کرده است.

 و مقامات بريتانيائي ميگويند اميدوارند تا اوائل سال آينده کنترل شهر بصره را به دولت عراق، منتقل کنند.  بريتانيا حدود ٧ هزار سرباز را در اطراف بصره مستقر دارد.