نيروهای امنيتی پاکستان گفتند ٤٠ نفر از ستيزه گران مظنون طالبان را دستگير کرده اند.

پليس پاکستان گفت ستيزه گران امروز (سه شنبه) در کويته در جنوب ولايت بلوچستان دستگير شده اند.

پليس محلی ماه گذشته دست به حمله تهاجمی مشابهی زد، و بيش از ٥٠ نفر را از جنگجويان مظنون طالبان را دستگير کرد، که چند تن از آنها بعلت جراحات وارده از اصابت گلوله تحت درمان بودند.

جنگجويان طالبان در ماه های اخير، از طريق رفت و آمد مکرر از مرز پاکستان، شورش خود را عليه نيروهای نظامی به رهبری ناتو در جنوب افغانستان افزايش داده است.

مقامات افغانستان ميگويند پناهگاهای رهبران طالبان عمدتاً در پاکستان است.

در همين رابطه، پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، اخيراً پذيرفته است که دولت بايد اقدامات بيشتری برای قطع پشتيبانی از ستيزه گران طالبان بعمل آورد. او همچنين به ستيزه گران طالبان هشدار داده است که پاکستان را ترک کنند و يا در غيراينصورت کشته خواهند شد.