مقامات در اندونزی ميگويند بيم آن ميرود که دستکم ٩ نفر در سانحه سقوط هواپيما در استان شرقی پاپوا، کشته شده باشند.

مقامات ميگويند لاشه هواپيمای دو موتوره ای که روز جمعه مفقود الاثر اعلام شد، سحرگاه امروز، شنبه، پيدا شده است.

خبرگزاری فرانسه ميگويد اين هواپيما هنگام مفقود الاثر شدن از منطقه "پونکاک جاوا" به طرف منطقه "ايلاگا،" در پرواز بوده است.