آيت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی ايران شکست حزب جمهوری خواه آمريکا را درانتخابات روز سه شنبه ، يک پيروزی برای ايران دانست.

آيت الله خامنه ای که روزجمعه درشهرسمنان سخنرانی می کرد ، اظهارداشت تغيير موازنه قدرت درکنترل هردومجلس آمريکا را نمی توان صرفا يک رويداد داخلی دانست. آيت الله خامنه ای افزود اين شکست ، بيانگرناکامی وشکست سياست های جنگ طلبانه پرزيدنت بوش است.