مقامات در جاکارتا، پايتخت اندونزی، از انفجار بمب در  يک رستوران  آمريکائی خبر داده اند و ميگويند تنها مجروح اين انفجار، فردی بود که بمب را حمل ميکرد .

به  گفته مقامات، اين انفجار امروز در رستورانی رخ داد که در يک مجموعه فروشگاهی در شرق جاکارتا قرار دارد. جزئيات بيشتری در باره اين انفجار گزارش  نشده است.

پايتخت اندونزی، و بعضی ديگر از شهرهای آن کشور قبلا نيز صحنه انفجارهائی بوده است که در اغلب آنها، ستيزه گران، غربی ها را هدف گرفته اند.