بزرگترين حزب مخالف مسلمان پاکستان ليستی تهيه کرده است و ادعا ميکند ۸۰ نفری که در اثر حمله هوائی هفته گذشته به يک مدرسه اسلامی کشته شدند کليه آنها را تقريباً کودکان و نوجوانان تشکيل ميدهد.

بر اساس ليستی که امروز منتشر شد، تنها سن سه تن از قربانيان حمله هوائی بيش از بيست سال داشتند. گفته ميشود جوانترين قربانی اين حادثه هفت ساله بود.

«جماعت اسلامی»، بزرگترين حزب مذهبی مخالف که اين ليست را تهيه کرده است گفت نتوانسته است سن يکی از قربانيان را تعيين کند.

 پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، گفته است کسانيکه در اين حمله کشته شدند ستيزه گرانی تشکيل ميدادند که تحت آموزشهای تروريستی بودند.

امّا، گزارش های منتشر شده در منطقه حاکسيت که قربانيان را کودکان بيگناه و معلمان تشکيل ميدهند.