به گزارشی از نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان پيرامون طرح تحريم های اقتصادی عليه ايران در گفتگوهای وزرای خارجه فنلاند، روسيه و خاويه سولانا توجه فرمائيد.