آقای محمد مجيدی، سخنگوی رسانه ای کميته بحران زندانيان سياسی، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وضعيت آقای امير حسين موحدی، فعال سياسی،  را مورد بررسی قرار داد و سپس اطلاعات تازه ای را پيرامون ضرب و شتم بی دليل زندانيان زندان گوهردشت (کرج) با شنوندگان بخش فارسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.