سقوط يک اتوبوس به رودخانه در ايالت سيکيم واقع در شمال شرقی هند باعث مرگ ۲۱ تن و زخمی شدن ۴۵ تن ديگر شد.

مقامات هند روز پنجشنبه (امروز) گفتند که روز چهارشنبه در جاده‌ای کوهستاني، راننده اتوبوس در يک پيچ تند کنترل اتوبوس را از دست داد و اتوبوس به داخل رودخانه تيستا فرو افتاد.