دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توقيف روزنامه روزگار توسط هيئت نظارت بر مطبوعات و نقش عوامل وابسته به حسين شريعتمداری در وزارت ارشاد و هيئت نظارت بر مطبوعات را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.