تصادف صبح سه شنبه دو قطار زيرزمينی در شهر رم، پايتخت ايتاليا، به مرگ دست کم دو مسافر انجاميد. شصت نفر در اين حادثه مجروح شدند که جراحات دست کم پانزده تن از آنان جدی است.

مقامات ايتاليا و رسانه های اين کشور مي‌گويند از جمله قربانيان حادثه يک زن 30 ساله است که جسد اودر ايستگاه پياتزا ويتوريو امانوئل، واقع در مرکز رم،  از لاشه قطارها بيرون کشيده شد.

شاهدان عينی گفتند قطاری در حرکت از پشت به قطاری که درايستگاه بود، کوبيد و از شدت ضربه، يکی از قطارها از خط خارج شد و به سقف ايستگاه خسارت زد.

مسافران گفتند به نظر مي‌رسيد که راننده قطار جراغ قرمز را ناديده گرفت.  امدادگران ساعتها بعد از تصادف در تلاش بودند تا مسافرانی که در لاشه قطارها گرفتار آمده بودند، بيرون بياورند.