مقامات «ناتو» ميگويند نيروهای انگليسی، بعد از دست يافتن به توافقی با رهبران محلی و مقامات افغانستان، از يک منطقه در جنوب افغانستان خارج ميشوند.

 ناتو امروز (سه شنبه) اعلام کرد خروج از بخش «موسی قلعه» در ولايت «هلمند» بنا به درخواست رهبران قبائل محلی صورت گرفته است، و طالبان هيچ نقشی در اين توافق نداشته است.

اين اقدام در همان روزی صورت ميگيرد که مقامات ناتو اعلام کردند هواپيماهای جنگی ناتو در يک حمله هوائی در جنوب افغانستان يک فرمانده ميان پايه و بيش از پانزده نفر ديگر از ستيزه گران طالبان را به هلاکت رساندند.

 بيانيه حاکيست هواپيماها يک مرکز شورشيان را در ولايت «اوروزگان» در جنوب افغانستان کردند.

 ناتو هويت فرمانده طالبان را فاش نکرد.