گردهمآيی روز سه شنبه وزيران خارجه 25 کشور اتحاديه اروپا برای بررسی ديگرباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران و نيز گفته های تند يک مقام آلمانی در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی و فعاليت هسته ای ايران موضوع گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکاست که توجه شما را به آن جلب می کنيم.