دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وحدت اعضای شورای امنيت در تصويب قطعنامه تحريم ها عليه کره شمالی را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.