پرزیدنت بوش پیش از ظهر جمعه سلسله طرح هائی را که برای بهبود امنیت بنادر آمریکا تهیه شده است امضا کرد و گفت با انجام اقدامات جدید، کار تروریست ها برای قاچاق جنگ افزار اتمی، شیمیائی و میکربی به آمریکا دشوارتر خواهد شد.

آقای بوش بنادر را دروازه هائی برای رونق تجارت و منابعی برای تامین شغل، که ممکن است هدف هائی برای حملات تروریستی نیز باشند توصیف کرد و بر تصمیم دولت خود به حفاظت از آنها تاکید گذاشت.

هر سال بیش از ۱۱ ميلیون محموله ، و بسیاری از آنها بدون بازرسی، از بنادر آمریکا ترخیص می شوند.

فراهم آوردن تکنولوژی هائی که به بازرسان اجازه می دهد داخل محموله ها را ، بدون باز کردن آنها، از نظر وجود مواد خطرناک بازرسی کنند، نصب تجهیزات رادار در ۲۲ بندر مهم آمریکا تا پایان سال جاری، و بررسی پیشینه کارگران در تمام ۳۶۱ بندر، از جمله طرح های جدید است.