سوريه دعوت اسرائيل از بشارالاسد رئيس جمهوری آن کشور برای سفر به بيت المقدس را رد کرده است.

سردبير روزنامه البعث حزب حاکم سوريه در سرمقاله صفحه اول خود نوشت چنين ديداری نمی تواند ميان سوريه و اسرائيل صلح برقرار کند. اين سردبير ميگويد اسرائيل می داند که مردم سوريه چنين دعوتی را نمی پذيرند.

شيمون پرز معاون نخست وزير اسرائيل روز سه شنبه در مصاحبه ای تلويزيونی از رئيس جمهوری سوريه دعوت کرد از پارلمان اسرائيل در بيت المقدس ديدن کند.

 انورسادات رئيس جمهوری فقيد مصر در سال ۱۹۷۷ در سفری تاريخی به بيت المقدس با حضور در پارلمان اسرائيل در باره صلح صحبت کرد. آن ديدار به پيمان صلح ۱۹۷۹ ميان مصر و اسرائيل منجر شد که با اقدام اسرائيل در استرداد صحرای سينا به مصر همراه بود.

دعوت آقای پرز از آقای اسد پس از آن انجام گرفت که آقای اسد در مصاحبه ای با بی بی سی گفت حاضر است با اسرائيل مذاکره کند. يک سخنگوی اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل پيشنهاد مذاکره را رد کرد و گفت اسرائيل تا وقتی که سوريه از سازمانهای تروريستی حمايت ميکند، با آن کشور مذاکره نخواهد کرد.

 مذاکرات ميان سوريه و اسرائيل در سال ۲۰۰۰ بر سر پافشاری سوريه برای پس گرفتن تمامی بلنديهای جولان، که اسرائيل آنها را در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ تصرف کرد، به شکست انجاميد. اسرائيل خواهان تغييراتی در مرزهای پيش از ۱۹۶۷ است.