دولت افغانستان ميگويد نيروهای آمريکا و افغان پنج ستيزه گر طالبان را در شرق کشور از پای در آوردند.

وزارت دفاع افغانستان ميگويد روز شنبه در ولايت «پاکتيکا»، واقع در شرق افغانستان، ستيزه گران در يک تيراندازی متقابل کشته شدند، و نيروهای ائتلاف يک ستيزه گر ديگر را نيزدستگير کردند.

در درگيريهای ديگر،  روز شنبه در ولايت قندهار، در اثر حمله با بمبی که در کنار جاده کارگذاشته بود و تيراندازی به يک خودروی نظامی، يک سرباز کانادائی کشته شد.

در تحولی ديگر، پليس افغانستان در جستجوی مردان مسلحی است که صبح شنبه در يک نقطه دور افتاده شمال افغانستان دو خبرنگار آلمانی را کشتند.

دو خبرنگار (يک زن و يک مرد) که برای خبرگزاری «دويچه وله Deutsche Welle » کار ميکردند، در ولايت «بقلان»، در شمال افغانستان، هنگاميکه در داخل چادر شب را بسر ميکردند، بضرب گلوله کشته شدند. ولايت «بقلان» در سال جاری از آرامش نسبی بر خوردار بوده است، و هنوز انگيزه اين تيراندازی معلوم نشده است.

«فرانک والتر اشتاين ماير»، وزير امور خارجه آلمان اين جنايت را محکوم کرد و آنرا بيرحمانه و بی معنی خواند.