سازمان خواربار و کشاورزی جهانی وابسته به سازمان ملل متحد ميگويد در نظر دارد، بمنظور تسريع در پاسخ موارد اضطراری مراکزی را در سراسر جهان احداث کند.

مقامات اين سازمان امروز (چهارشنبه) گفتند اين مراکز مجهز به کالاها و وسائل امدادی خواهند بود، که ميتوان آنها را ظرف مدت چهل و هشت ساعت به مناطق بحرانی ارسال داشت.

اين مراکز مشابه انباری است که سازمان ملل در سال دو هزار در جنوب ايتاليا تأسيس کرد.

مقامات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ميگويند مرکز امداد ايتاليا توانست از تلاشهای امدادی در فاجعه «سونامی» اقيانوس هند، زمين لرزه در ايران و پاکستان، و جنگ بين اسرائيل و لبنان پشتيبانی کند.

طرح ايجاد شبکه امداد جهانی، مراکزی را در پايتخت «غنا»، دوبی، پاناما، و همچنين مالزی بر خواهد گرفت.