پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، نه تنها از توافقنامه اخير که به اعتقاد منتقدان به نفع تروريستها خواهد بود دفاع می کند، بلکه مواضع پرزيدنت بوش در جنگ عراق را نيز مورد حمايت و پشتيبانی قرار می دهد و از آمريکا می خواهد نسبت به خروج نيروهای نظامی خود از عراق با شتابزدگی عمل نکند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اينباره توجه فرمائيد.