پاکستان ادعای هند را در مورد نقش ارتش پاکستان در طراحی بمبگذاری در قطار مسافربری مومبائی هند رد کرده است.

اين بمبگذاری که در ۱۱ ام ماه ژوئيه گذشته در سال جاری رخ داد، حدود ۲۰۰ نفر کشته و بيش از ۸۰۰ نفر مجروح بر جای گذاشت.

وزارت امور خارجه پاکستان اين اتهام دولت هند را بی اساس و غير مسئولانه خوانده است. معاون وزارت اطلاعات پاکستان از هند در خواست کرده است اسلام آباد را در جريان وجود هر گونه شواهد و مدارکی دال بر اين اتهام قرار دهد.

رئيس پليس مومبائی روز شنبه در يک کنفرانس خبری ، سازمان مرکزی اطلاعات پاکستان را طراح اين حملات در مومبائی خواند و گروه ستيزه گر اسلامی مستقر در پاکستان، موسوم به "لشکر طيبه" را نيز به انجام اين طرح بمبگذاری متهم ساخت.

گروه ستيزه گر "لشکر طيبه " که عليه تسلط حکومت هند در کشمير پاکستان می جنگد نيز اين اتهام را مردود دانسته است.

رئيس پليس مومبائی افزود، تحقيقات نشان می دهد که مواد منفجره ای که در اين بمبگذاری بکار رفته است از پاکستان آمده و عوامل آن نيز در پاکستان آموزش ديده اند.