خبرگزاري‌ها از شاهدان عينی در داکا، پايتخت بنگلادش نقل قول کردند که پليس در تلاش برای متقرق کردن تظاهرکنندگان با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستيکي، دست کم ۱۵۰ تن را مجروح ساخت.

تظاهرکنندگان که شمار آنها «صدها» نفر گزارش داده شده است امروز پنجشنبه به دو روز متوالی قطع برق اعتراض داشتند که زندگی هزاران نفر را به مضيقه دچار ساخته است. تظاهرکنندگان همچنين با پرتاب سنگ يک ساختمان اداری را هدف قرار دادند. 

کمبود برق تامين آب پايتخت بنگلادش را نيز به خدشه دچار ساخته است. بنگلادش به طور مداوم با قطع و کمبود جريان برق روبرو است.