دو سناتور آمريکائی قصد دارند لايحه ای که بر اساس آن تحريم های تجارتی بر چين بر قرار می سازد را ملغی کنند.

اين لايحه بخاطر سياست پولی چين تهيه شده بود.

اما در همين حال، تعدادی ديگری از سناتور ها از هر د و حزب جمهوری خواه و دمکرات، در صد د تهيه لايحه قانونی مشکل تر در سال آينده هستند.

سناتور گراهام می گويد طرح لايحه اخير را به تقاضای پرزيدنت بوش به تاخير انداخته است تا به وزير خزانه داری آمريکا مهلت داده شود مقامات چينی را متقاعد به عملکرد در اصلاح نرخ ارز خود کند.

لايحه اصلی مقرر می می کند بر تمامی اجناس چينی که به آمريکا وارد می شوند، تعرفه گمرکی ۲۷ در صد وضع شود مگر آن که حکومت چين اجازه دهد ارزش پول چين، يوان، در برابر دلار افزايش يابد.