اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل ميگويد اميدوار است در آينده نزديک با محمود عباس رئيس حکومت خودمختار فلسطينی ملاقات کند. آقای اولمرت در دو مصاحبه مشروح راديوئی که در اسرائيل پخش شد گفت سرنوشت سرباز ربوده شده اسرائيلی نخستين اولويت است و وی تا وقتی که اين سرباز آزاد نشود، آزاد کردن زندانيان فلسطينی را بررسی نخواهد کرد.

 ستيزه گران فلسطينی اين سرباز را در ماه ژوئن ربودند و اين اقدام موجب حمله اسرائيل به غزه شد که به کشته شدن بيش از دويست فلسطينی ، که نيمی از آنها غير نظامی بودند، انجاميد.

دستياران آقای عباس ميگويند وی نيز مايل است با آقای اولمرت ملاقات کند، اما هنوز اقدامات تدارکاتی انجام نگرفته است. تماس اين دو رهبر از ژانويه گذشته که گروه ستيزه گر اسلامی حماس در انتخابات فلسطينی ها برنده شد، محدود بوده است . حماس خواستار نابودی اسرائيل است.

 آقای اولمرت همچنين در باره اختلاف با ستيزه گران حزب الله در لبنان نيز صحبت کرد و گفت انتظار ندارد که خسومت ها در آينده ای نزديک از سر گرفته شود.

ربودن دو سرباز اسرائيلی توسط حزب الله در دوازدهم ژوئيه موجب جنگ يک ماهه ای در لبنان شد که با قطعنامه آتش بس سازمان ملل متحد به پايان رسيد. نيروهای اسرائيلی بتدريج از جنوب لبنان که همزمان صحنه استقرار صلحبانان بين المللی و سربازان لبنانی برای مراقبت از قلمرو آن کشور است، خارج ميشوند.