طی حمله به ساختمانی  در بعغوبه عراق،  که  ظن مي‌رفت مخفيگاه عناصر وابسته به سازمان تروريستی القاعده  باشد، نيروهای آمريکا روز چهارشنبه (امروز) چهار مظنون به شرکت در عمليات ترويستی در عراق را کشتند.  ارتش آمريکا اعلام کرد که نيروی زميني، در پی آنکه از داخل ساختمان زير آتش قرار گرفتند، از نيروی هوائی کمک خواستند.

سربازانی که بعد از بمباران وارد ساختمان شدند،  اجساد چهار مظنون و چهار زن را در آنجا يافتند. دو مظنون و يک زن ديگر نيز که مجروح شده بودند، در ساختمان حضور داشتند.

زن زخمی بلافاصله بعد از دريافت کمک‌های پزشکی به بيمارستان اعزام شد اما دو مظنون زخمی دستگير شدند.

از سوی ديگر، در عراق اعلام شد که نيروهای بريتانيائی و عراقی در شهر بصره عمليات امنيتی گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.  مقامات ارتش بريتانيا گفتند که هدف از عمليات سندباد ريشه‌کن کردن عناصر فاسد از رده‌های پليس و نظم بخشيدن به بصره، دومين شهر پرجمعيت عراق است.

چندی پيش، در پی افزايش خشونت‌ها در شهر شيعه‌نشين بصره، آقای نوری المالکي، نخست وزير عراق، در آنجا وضع اضطراری اعلام کرد.

در عراق همچنين روز سه‌شنبه قانونگذاران بررسی طرح شيعيان برای تقسيم کشور به سه قسمت خودمختار را آغاز کردند.  قانونگذاران سنی به شدت با اين طرح مخالفند زيرا آن را اقدامی برای تقسيم عراق و تمرکز ثروت نفت در نواحی شيعه‌نشين جنوب و کردنشين شمال مي‌دانند.

بحث بر سر طرح قانونی فدراليسم بخشی از يک سازش دوقدمی ميان نمايندگان مجلس عراق است که هدف از آن پايان بخشيدن به بن بست سياسی در اين کشور است.

قبلا قانونگذاران موافقت کرده بودند که کميسيونی که مورد قبول اهل سنت است، قانون اساسی عراق را مورد بررسی قرار دهد و تغييراتی برای آن توصيه کند.