مقامات اروپائی و ايرانی ميگويند علی لاريجانی مذاکره کننده ارشد اتمی ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا امروز در برلن مذاکرات بيشتری انجام ميدهند.

 منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران و دفتر آقای سولانا در بروکسل گفتند اين دو ظرف چند ساعت آينده ملاقات خواهند کرد. انتظار ميرود اين دو مذاکرات مربوط به مجموعه مشّوق هائی را از سر بگيرند که قدرت های جهان در ازای تعليق در برنامه غنی سازی اورانيوم به ايران پيشنها کرده اند.

ايران به ضرب الاجل سی و يکم اوت شورای امنيت در مورد متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم اعتنا نکرده است.

 غرب غنی سازی اورانيوم را بخشی از يک برنامه توليد تسليحات اتمی ميداند. ايران ميگويد تکنولوژی اتمی را صرفا برای مقاصد صلح آميز دنبال ميکند.