دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش حميده آرميده خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، واکنش عيسی سحر خيز ، عضو  سابق هيئت نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد در دوران عطاالله مهاجرانی را پيرامون توقيف تعداد ديگری از روزنامه ها در ايران مورد بررسی قرار می دهد.