آمريکا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل متحد که اعضای چهارگانه روند صلح خاورميانه را تشکيل می دهند، می گويند از کوشش های محمود عباس رئيس حکومت خودمختار فلسطينی در زمينه تشکيل يک دولت وحدت فلسطينی حمايت می کنند.

از زمان انتخابات ماه ژانويه فلسطينيان، آقای عباس پيوسته تلاش داشته است اختلافات با پارلمان تحت رهبری حماس را درمورد خط مشی دولت حل کند.

گروه چهارگانه روند صلح روز چهارشنبه با انتشار اعلاميه ای ابراز اميدواری کردند که خط مشی دولت وحدت فلسطينی ، دربرگيرنده اصول گروه چهارگانه باشد. اين اعلاميه اشاره آشکاری به لزوم شناسائی اسرائيل، نفی خشونت و تبعيت از قراردادهای سابق است.

حماس درخواست های آمريکا را درمورد نفی خشونت و شناسائی اسرائيل تاکنون رد کرده است. عدم تبعيت حماس از اين نظرات، باعث شد که آمريکا و اتحاديه اروپا در اوايل سال جاری ميليون ها دلار کمک های خود را به فلسطينيان قطع کنند.