پرزيدنت بوش در ملاقاتی با محمود عباس رئيس حکومت خودمختار فلسطينی در باره روند صلح در خاورميانه مذاکره کرده است.

 دو رهبر، امروز، چهارشنبه ، در حاشيه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک ملاقات کردند. پرزيدنت بوش گفت اين ملاقات تاکيدی بر عقيده او بود که آقای عباس مرد صلح است.

آقای عباس گفت مناطق فلسطينی شديدا به کمک و حمايت آمريکا نياز دارند. 

آقای عباس گفت هيچ چيزی در جهان نمی تواند جلوی فلسطينی ها را در پيشبرد آرمانی که برای صلح دارند بگيرد.

 پرزيدنت بوش روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار حمايتی جهانی از تلاش هائی شد که به استقرار صلح ميان اسرائيلی ها و فلسطينيان منجر شود.

پرزيدنت بوش ضمن حمايت از آقای عباس از دولت تحت کنترل گروه ستيزه گر فلسطينی حماس خواست حق موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسد و برای صلح تلاش کند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار است روز پنجشنبه برای تبادل نظر در باره احيای روند صلح در خاورميانه جلسه ای علنی داشته باشد.