يک دادگاه در آرژانتين فرمانده بازنشسته پليس اين کشور را به جرم شکنجه، آدمربائی و قتل مخالفان حکومت در جريان حکومت ديکتاتوری نظامی در اين کشور، به حبس ابد محکوم کرد.

اتهامات ميگوئل اچه‌کولاتز Miguel Etchecolatz      به دورانی که  «نبرد کثيف» نام گرفت، از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ مربوط مي‌شود که طی آن دست کم ۱۳ هزار نفر در آرژانتين به قتل رسيدند.  فعالان حقوق بشر شمار تلفات سرکوب چپگرايان توسط نظاميان آرژانتينی را ۳۰ هزار نفر برآورد  کرده‌اند.

اچه‌کولاتز دومين مقام دوران حکومت نظامی در آرژانتين است که از سال ۲۰۰۵ به اين سو تحت محاکمه قرار مي‌گيرد. در سال ۲۰۰۵  ديوان عالی کشور در آرژانتين قوانين عفو عمومی که مقامات متهم به نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظامی را از مجازات معاف مي‌کرد، لغو کرد.

آقای اچه‌کولاتز به جرم دستگيري‌های غيرقانونی در سال ۱۹۸۶ به ۲۳ سال حبس محکوم شده بود ولی يک سال بعد تحت قانون عفو عمومی که فرماندهان ارتشی را از مجازات معاف مي‌داشت، از زندان آزاد شده بود.

مادربزرگ‌های ميدان ماه می، گروهی متشکل از بازماندگان قربانيان حکومت نظامی که در آرژانتين «گمشدگان» خوانده مي‌شوند، از حکم روز چهارشنبه دادگاه عليه رئيس پليس سابق آرژانتين استقبال کرد. اعضای اين گروه سالها با تظاهرات روزانه در ميدان ماه می شهر، خواهان مجازات مسئولان حکومت نظامی بودند.

ماه گذشته نيز يک افسر سابق پليس آرژانتين به نام خوليو سيمون به جرم نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظامی،  به 25 سال زندان محکوم شد.