سانا، خبرگزاری دولتی سوريه ميگويد نفر چهارم درگير در تلاش روز سه شنبه برای حمله به سفارت آمريکا در دمشق از جراحاتی که برداشته بود، درگذشته است.

 سانا به نقل از يک مقام دولتی معرفی نشده ميگويد اين مرد که پس از مجروح شدن در تيراندازی با نيروهای امنيتی سوريه بازداشت شده بود اواخر وقت سه شنبه در بيمارستان درگذشت. به گفته اين مقام مسئولان نتوانستند از مرد بازداشت شده بازجوئی کنند زيرا هنگامی که او را به بيمارستان بردند وضعيتی وخيم داشت.

سانا ميگويد هر چهار مهاجم سوری بودند. سه مهاجم ديگر در تيراندازی با نيروهای امنيتی سوريه کشته شدند.

 آمريکا اقدام سريع سوريه در متوقف ساختن حمله را ستوده است.

تونی اسنو سخنگوی پرزيدنت بوش گفت آمريکا ممنون است که نيروهای امنيتی سوريه قبل از اينکه به هيچيک از آمريکائيان آسيبی برسد وارد عمل شدند . وی افزود اين واقعه بايد رهبران سوريه را متقاعد کند که در جنگ با ترور به آمريکا و متحدانش ملحق شوند.

 تحسين آمريکا از سوريه غير عادی است و خبرنگار صدای آمريکا در وزارت امورخارجه اين کشور ميگويد اين واقعه در عين حال موجب شده است که تماس هائی ديپلوماتيک نيز در سطح بالا ميان واشنگتن و دمشق برقرار شود.

 تا کنون هيچ فرد يا گروهی مدعی اين حمله نشده است.