مقامات اتحاديه اروپا و چين روز گذشته اعلام کردند، عليرغم نگرانيهايی که پيرامون کارنامه حقوق بشر چين وجود دارد، بر سر يک قرارداد (معاهده) گسترده با يکديگر به توافق رسيدند.

اين خبر پس از مذاکرات طرفين در حاشيه اجلاس آسيا-اروپا در فنلاند، طی صدور بيانيه ای مشترک اعلام گرديد.

بيانيه می گويد، اتحاديه اروپا و چين موافقت کرده اند تا در زمينه امور بازرگانی، خلع سلاح و حقوق بشر با يکديگر همکاريهای بيشتری داشته باشند.

ون جيابائو، نخست وزير چين در مصاحبه ای به خبرنگاران گفت، لغو ممنوعيت تسليحاتی اتحاديه اروپا، به بهبودی مناسبات فی مابين کمک خواهد کرد.

از سال ۱۹۸۹ پس از سرکوبی معترضان طرفدار دموکراسی در ميدان تيانان مِن توسط دولت چين، اتحاديه اروپا اين کشور را مورد تحريم تسليحاتی قرار داده است.

در اين بيانيه مشترک، اتحاديه اروپا ضمن شناسايی اهميت تحريم تسليحاتی عليه چين، تأييد می کند که اين اتحاديه نيز مايل به لغو اين تحريم است.