تونی بلر نخست وزير بريتانيا برای مذاکراتی در باره احيای روند صلح خاورميانه وارد اسرائيل شده است.

آقای بلر قرار است با اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل ملاقات کند .

 يک سخنگوی آقای اولمرت گفت دو رهبر در باره لبنان، حزب الله، ايران و فلسطينيان گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

تونی بلر نخست وزير بريتانيا قرار است در جريان سفر خود به خاورميانه با مقامات فلسطينی نيز ملاقات کند.