در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، پيامدهای سخنان محمود احمدی نژاد در مورد دانشگاه ها، دانشگاهيان و سکولاريزم در ايران امروز را مورد بررسی قرار می دهد.