بريتانيا و عربستان سعودی اسناد معامله ای چند ميليارد دلاری را برای فروش هفتاد و دو فروند هواپيمای جنگنده Typhoon به رياض امضاء کرده اند.

وزارت دفاع بريتانيا جزئيات مالی اين معامله را فاش نکرده است، اما گفته ميشود ارزش کلی آن می تواند به حدود نوزده ميليارد دلار برسد. اين جت ها جايگزين جنگنده های Tornado و هواپيماهای ديگری خواهند شد که عربستان سعودی طی دو دهه گذشته از بريتانيا خريداری کرده است.

 انتظار ميرود اين معامله به تقويت شرکت عظيم بريتانيائی B.A.E  منجر شود، که در کنسرسيوم اروپائی سازنده جنگنده های Typhoon سهم عمده ای دارد. شرکای آْلمانی ، فرانسوی و ايتاليائی B.A.E در کنسرسيوم نيز از معامله سود می برند. خبر امضای اسناد معامله موجب افزايش قيمت سهام B.A.E  در بورس لندن شده است.