دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، سخنان رهبران ملی لبنان در محکوم کردن نقش سوريه، ايران و حزب الله را مورد بررسی قرار می دهد.